HOMEO NAMA

O NAMA

Unity of Man, Jedinstvo čovjeka, djeluje kao duhovna, kulturna i dobrotvorna neprofitna organizacija

 

Pokret je započeo Sant Kirpal Singh, koji je poučavao o drevnom putu samospoznaje i spoznaje Boga i kojeg su širom svijeta poštovali zbog neumornog zalaganja za izgradnjom duha bratstva i mira. 1974. godine Sant Kirpal Singh sazvao je Svjetsku konferenciju o Jedinstvu čovjeka u Delhiu. Ta je impresivna konferencija postala polazišna točka pokreta, kojeg je nastavio dr. Harbhajan Singh i njegova supruga, gđa Surinder Kaur.

Naziv Unity of Man – Jedinstvo čovjeka – odnosi se na unutarnje jedinstvo svog života. Kao što su sunce i zrake sunca u savršenom jedinstvu, tako ni Bog nije odvojen od Njegovih duša. Mi smo kapi oceana svesvijesti, koju poštujemo kaojednog te istog Boga, nazivajući ga različitim imenima. Ljudsko tijelo istinski je Božji hram i kroz ljudski oblik pružena nam je zlatna prilika spoznati Boga.