HOMEMEDIJIPublikacije

PUBLIKACIJE

Publikacije se mogu besplatno preuzeti

Sant Kirpal Singhu bila je čast poruke o duhovnoj znanosti učiniti dostupnima svima, slobodno i besplatno. Stoga su sve naše publikacije besplatne. To je moguće zahvaljujući našem vlastitom štamparskom stroju, kao i pomoći mnogih volontera i suradnika koji imaju razna znanja - štampanja, prevođenja, itd.

Neke od naših knjigai brošura su u PDF formatu, ali većina materijala dostupna je za kompjutorsko kopiranje. Na vaše traženje, rado ćemo datipopis tiskanih publikacija. Većina naših publikacija je na engleskom i njemačkom jeziku. Neki prijevodi mogu se dobiti također i na španjolskom, francuskom, talijanskom, hrvatskom, rumunjskom i kineskom jeziku.

Za knjige i brošure na hindi i punjabi jeziku molimo kontaktirajte naš ured sa sjedištem u Kirpal Sagaru/INDIA.

Email: info@unity-of-man.org

 

 

 

 

 

 
 
 
 


Napisao sam knjige bez ikakve zaštite autorskog prava – prava nisu zadržana – jer to je dar od Boga, dano od Boga, kao i sunčevo svjetlo; ostali Božji darovi također su besplatni.

Sant Kirpal Singh