HOMEPROJECTSDobrotvorni rad

DOBROTVORNI RAD

Nesebična služba za druge je služba Bogu

 

Sant Kirpal Singh volio je podsjetiti: "Ljudi su međusobno povezani kao i različiti dijelovi tijela. Ako postoji bol u jednom dijelu tijela, čini se kao da cijelo tijelo pati. Čovjek je pravi primjer ljubavi; a pravi čovjek je onaj koji živi za druge."

Od samog početka projekta Kirpal Sagar, pružana je humanitarna pomoć ljudima iz okolnih područja kojima je bila potrebna. U tijeku trideset godina, te su se aktivnosti proširile na siromašna i zabačena područja na sjeveru Indije. Paralelno s praktičnim doprinosom, razumijevanje ideala jedinstva može pomoći popraviti situaciju iz korijena.


Pomoć se pruža na sljedećim poljima:

MEDICINSKA POMOĆ – Kirpal Dobrotvorna bolnica, besplatni medicinski kampovi i operacije očiju

EDUKATIA – Javna škola i Kirpal Sagar Akademija, B.E.D. koledž

SLUŽBA LJUDIMA – Dom za starije i za slijepe

STRUČNO OBUČAVANJE RADI ZAPOŠLJAVANJA i mogućnosti zapošljavanja za ljude iz okolice

OSNOVNA POMOĆ POTREBITIMA – udovicama, siročadi i bračnim parovima iz siromašnih obitelji

 

 

 

Kirpal Sagar blood donation campaign

During the inauguration of the home for the blind

Mrs Surinder Kaur provides disabled persons with invalid carriages

WEBSITE to explore
www.kirpal-sagar.org