HOMEPROJECTSKonferencije

KONFERENCIJE

 


Konferencije Unity of Man – Jedinstvo čovjeka, slijede smjernice prve Svjetske konferencije Unity of Man pod predsjedništvom Sant Kirpal Singha, što je bio početak pokreta. U svom govoru dobrodošlice, obećavajućem i punom nade, Sant Kirpal Singh istaknuo je ciljeve Konferencije:

"Ova konvencija ima za cilj ujediniti cijelo čovječanstvo na zajedničkom temelju služenja ljudima kao bližnjim bićima i vjere u Božansku snagu, i to izvršiti. Ona potiče religijske i etičke svjetske vođe da odbace apatiju i uzdržanost i preuzmu značajniju ulogu u stvarima koje se tiču čovjeka. Takve su konferencije u prošlosti bile organizirane na nivou religija i stoga nisu bile u mogućnosti doseći integraciju u potrebnoj mjeri. Važno obilježje ove konferencije je da je organizirana na nivou čovjeka, kako su predvidjeli sveci i proroci kao Sokrat, Buda, Muhamed, Krist, Kabir i Nanak, tako da može dovesti do prave integracije.

Uvjeren sam da svatko od nas u potpunosti razumije značenje ovog kozmopolitskog susreta i da će pružiti svesrdnu podršku ispunjenju njegovog cilja: razvijatiljudsko razumijevanje i navijestiti jedinstvo čovječanstva. Obvežimo se za taj cilj, prekoračujući sve uske vezanosti i predanosti i budimo ujedinjeni i odlučni sve do njegovog potpunog ispunjenja."

Nakon prve Svjetske konferencije Unity of Man 1974. godine u Delhiu, među nizom nacionalnih i lokalnih susreta i manjih konferencija, dvije Svjetske konferencije 1994. i 2007. godine u Kirpal Sagaru postavile su miljokaz na putu.Niz konferencija rezultiralo je toplim i stalnim kontaktom s predstavnicima raznih vjera i javnim osobama. Konferencije o jedinstvu čovjeka povremeno su se održavale na užoj ili široj razini, potičući življenje s idealima jedinstva u svakodnevnom životu.

 

 

 

 

 

 

Rad Konferencije nastavit će se puno dalje svaki put kada vidimo da Bog radi kroz našeg susjeda, našeg brata – kroz sve ljude; svaki put kada se odupremo iskušenju da svoju dobrobit stavimo ispred one našeg brata ili sestre; kada vidimo da je svako ljudsko biće koje sretnemo Božje dijete. Naš zajednički cilj treba biti da olakšamo ljudsku patnju i smanjimo njihovu razdvojenost. U tom smislu ova Konferencija neće nikada završiti.

 

Sant Kirpal Singh