HOMEDUHOVNOSTŠto je to

DUHOVNOST – ŠTO JE TO

Duhovnost je samo pitanje samoanalize, samospoznaje i spoznaje Boga


Potraga za duhom i duhovnošću oduvijek postoji u ljudskom srcu od kada je svijesti u čovjeku; a ipak, i pored svoje drevnosti, tema zadržava svoju svježinu kao što je oduvijek bilo, a tako će se i nastaviti. Duh ili duša životni je plamen u čovjeku, svjetlo i život od kojega živi i postoji. Stari i suvremeni mudraci postavili su pred čovjeka veliko pitanje: "Koja je to mudrost ili znanje pomoću koje sve ostalo postaje znano?" i u isti mah odgovaraju: "Znanje o višem ja – istinskom čovjeku".

Duhovnost, ili znanost o duši, govori nam o evoluciji duše ili razvoju (proces njenog oslobođenja od raznih omotača ili pokrivala u koje je umotana): o njenoj identičnoj prirodi s Bogom i kako se može povezati s božanskom stvarnošću, njenim istinskim podrijetlom i praizvorom, doseći svoju božansku prirodu i biti blagoslovljena zauvijek.

Prava duhovnost je unutarnja znanost o duši i čini je povezivanje duše s Naddušom, očitovana u igri Svjetla i Tona u hramu stvorenom od Boga, ljudskom tijelu. Zato je potrebna pomoć i vodstvo duhovnog znalca, dobro upućenog u teoriju i praksu. Nema mjesta olakom vjerovanju ili uvjeravanju.

Čudotvorstva, duhovna liječenja, psihički fenomeni, gatanja, akasha zapisi i svjetovne želje moraju se ostaviti po strani jer su prepreke na putu. Sva energija mora biti sačuvana za unutarnji napredak.

 


Spoznati sebe – spoznati duh u čovjeku, spoznati snagu-Boga-u-izražaju, koja kontrolira cijeli univerzum i sve u njemu, koja prožima cijelu kreaciju, snagu koja kontrolira i nas u tijelu, spoznati to: naziva se duhovnost.

Sant Kirpal Singh 

 

 

PROČITAJ VIŠEAD
"Spirituality – what it is"
napisao Sant Kirpal Singh