HOMEMEDIAPublicatiiDiscursuriINTERVIU CU DR. HARBHAJAN SINGH

INTERVIU CU DR. HARBHAJAN SINGH

Transcrierea unui interviu video ținut în Kirpal Sagar, 9 februarie, 1994

Întrebare: Mulți oameni în India și în țările din vest urmează așa-numitele persoane care afirmă că ar fi succesorii Lui Sant Kirpal Singh. Ce părere aveți despre acest lucru? Care este poziția dumneavoastră referitor la acest lucru?

Dr. Harbhajan Singh: Vreau să spun, să lăsăm oamenii să se înțeleagă pe ei înșiși, dacă ei într-adevăr cunosc adevărul așa cum a fost propovăduit de către Maeștrii competenți. Primul lucru este, că dacă există cineva(competent), el nu ar spune niciodată că el este un Maestru. Cei așa-ziși , ei vor afirma acest lucru, că ei sunt Maeștri.

Guru Nanak a fost întrebat, cine este Maestrul? El a spus: "El(Dumnezeu) este Făptuitorul." Și același lucru l-a spus și Kabir și toți Maeștri competenți ai secolului, ei au spus că ei sunt slujitorii împrumutați de Dumnezeu.

Deci, unul competent nu va pretinde că el este un Maestru. Dacă vre-odată el va pretinde că este un Maestru, contactul lui cu el va fi rupt. Este o lege. El este însărcinat de către Puterea Divină, însă el se consideră ca un slujitor împrumutat de Dumnezeu, pentru că el Îl vede pe Maestrul său, el vede acea Putere care este în El – pe care o numim Puterea Hristică, Puterea Maestrului, Puterea Divină – care lucrează peste tot și atunci el nu îndrăznește să pretindă aceasta. Și mai mult, el este binecuvântat, el este onorat de acea Putere continuu. El a primit această protecție tot timpul și fără protecția și călăuzirea Sa, el nu se poate mișca. Așa are el nevoie tot timpul de ajutorul și grația Tatălui său și el duce aceste gânduri către toți ceilalți.

Acum, Sant Kirpal Singh a fost Cuvântul personificat, pentru că El a dat această experiență cum a fost propagată de toți Maeștri competenți. Totuși El nu a pretins că este Maestru, El a spus mereu: "Maestrul meu este Maestrul. "El a spus, Maestrul meu vă va binecuvânta pe toți, însă El niciodată nu ar spune că: "Am să vă binecuvântez", sau așa ceva. În această privință, a fost ordinul Său, El a spus că toți oamenii, exceptând această persoană, nimeni să nu fie alături de El. Așa că am fost cu El după plecarea Lui fizică. Dar Maestrul mi-a spus că aceasta este munca și tu o faci. I-am spus Maestrului: "Nu, aceasta este lucrarea Lui Dumnezeu. Cum poate să facă un om acest lucru?" El a spus: "Voi sunteți binecuvântați cu adevărata înțelegere, de fapt cu înțelegerea corectă, rar întâlnită, de o semnificație specială. Este deja timpul, iar voi puteți să vă ajutați frații și sorele." Am spus: "Maestre, eu nu voi accepta". În realitate eu nu am avut vre-o dată nicio dorință în acest scop și I-am spus:"Maestre, Tu îmi cunoști inima mea, n-am pretins aceste lucruri și niciodată nu le-aș pretinde." El a spus: "Știu, dar tu ești un slujitor împrumutat al Lui Dumnezeu." Un slujitor împrumutat al Lui Dumnezeu înseamnă că el ar trebui să asculte la ceea ce se spune, apoi să procedeze și să trăiască cu acestea, iar scopul lui nu e de a crea controverse la acestea. Chiar și atunci i-am spus Maestrului din inimă: "Mă simt pe undeva diferit și într-adevăr nu sunt pregătit și nu sunt chiar gata să fac aceasta". Apoi El mi-a spus : de când ești binecuvântat cu corecta înțelegere, apoi am spus: "Da Maestre, dacă adevărata înțelegere este acolo, atunci multiplică-o pentru toți frații și surorile mele." Iar apoi El a spus: "Va fi o mare trezire în lume." Iar apoi a spus: "Îți acord o promisiune care a fost dată greu și foarte rar: că doar aceia vor veni în contact cu tine, care sunt binecuvântați sau cei care sunt trimiși de către El, alții nu vor veni. Deci, munca ta va rămâne foarte ușoară." În acest sens El a spus că după această conferință a Unity of Man din 1974, a declarat El, vor veni o mulțime de frați și surori din vest și de asemenea ei vor rămâne. El a spus despre toți cei ce lucrează în Unity of Man, El chiar a spus că organizația mea mamă, Ruhani Satsang nu are nimic de a face cu această Unity of Man.

Unitatea Omului nu este o organizație, chiar dacă nu este niciun ism sau sectă – este un grup de persoane conștiente. El a spus că scopul meu este de a da această muncă la nivel de om. Scopul meu este de a da această muncă în mâinile oamenilor conștienți, în așa fel încât există o trezire mare în lume. Iar cel care devine colaborator conștient la Planul Divin, el va fi foarte aproape de acea Putere iar apoi munca va deveni mai armonioasă, fără niciun obstacol, fără niciun ism sau sectă. Deci scopul Lui a fost să aducă o oprire totală a ismelor și sectelor. Asta este ceea ce a vrut El să spună mereu.

Deci apoi mi-a spus că există multe persoane cu această adevărată înțelegere în lume. Când te duci acolo, va veni timpul; ei, prin grația Domnului – sunt împrăștiați peste tot și ei au voie să ajungă împreună și acolo va fi o revoluție spirituală și acest lucru va fi o reală muncă a Puterii Divine.

Deci, poziția mea este doar la fel cu cea a unui slujitor împrumutat de El și eu Îl iau ca Maestru și El este Maestrul, El este Făptuitorul. Dacă spun că eu sunt un Maestru, nu vă va sluji, nu vă va ajuta. Vă va ajuta doar dacă ați avea acea trezie interioară și veți vedea această binecuvântare, aș spune, cea care e scrisa în Sfintele Scripturi, aceea va deveni experiența voastră. Dacă acea experiență nu devine experiența voastră, atunci dacă eu spun: "Eu sunt un Maestru", nu vă va ajuta de loc.

Deci, există multe lucruri și mai ales aceste lucruri sunt discutate în Satsang foarte deschis, în dialoguri de la inimă la inimă, iar oamenii înțeleg adevărata învățătură potrivit Sfintei Scripturi și nu este nevoie să menționăm despre o religie sau să urmăm o altă religie.

Dumnezeu l-a făcut pe om și l-a pus în diferite religii și de ce să le schimbăm? Dumnezeu nu a făcut nicio greșeală. Dacă ne-a dat naștere în creștinism, sikhism sau oriunde, El va oferi hrana, deoarece chestiunea cererii și ofertei este acolo pentru totdeauna.

Deci, nu este nevoie să urmăm niciun ism și nicio sectă, oriunde contactul nostru cu acea Putere este direct și independent. Aș spune, luați doar exemplul lui Isus Hristos. Cine a fost Isus Hristos? Aș dori să vă spun conform terminologiei în conformitate cu învățătura chiar și a lui Isus și a celorlalți Maeștri competenți. Deci, Puterea Hristică a trăit înainte de Isus, Hristos este Puterea care nu are nici început și nici sfârșit și aceeași Putere Hristica a lucrat în diferiți poli umani, chiar și înainte de Isus și după Isus. Deci, aceasta este munca Puterii Hirstice. Așa că ar trebui să luăm Puterea Hristică ca fiind un fenomen foarte universal și puteți să o aveți și o puteți vedea în inimă și chiar și în toată creația, indiferent dacă sunt animale, sau ca aceasta – acest fenomen este acolo, această Putere este prezentă. Este Puterea care controlează tot și susține întreaga creație.

Așa că suntem induși în eroare. În acest sens suntem legați de anumite cercuri, ne creăm bariere și noi înșine nu permitem să le trecem și suntem captivi în cuști, ele sunt forturi foarte puternice pentru noi și este dificil de a scăpa de ele. Totdeauna contactul nostru este direct, independent și se alege în funcție de voința noastră.